Stłucz jajko

sport i rozrywka

Kucharz Jerzy potrzebuje 100 jaj do swojej mistrzowskiej jajecznicy. Rozbijaj skorupki tupnięciem, aby Jerzy miał ich pod dostatkiem.

Aplikacja dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, przeznaczona dla jednego użytkownika lub do pracy z grupą.

ID produktu: e79f0656ebce3853a5aeda7b37552b67

75,00 zł 92,25 zł z VAT